Astrologisk psykologi

 

APATH.DK

SPIRITUEL MENTOR & SIDERISK ASTROLOG

Weekend kurser i

astrologiens psykologi!

(siderisk)

Du vil få kendskab til de grundlæggende principper for tolkning af et personligt horoskop. Kurserne vil, såfremt der er interesse, kunne efterfølges af relaterede kurser med udbygning af den astrologiske psykologi, progressiv astrologi, transitter, solar og lunar astrologi.


På kurset arbejder vi med, hvordan du tolker dit personlige horoskop – helt fra begynder niveau.

Hvad er astrologiens psykologi?

(siderisk)

Hvem er jeg:

Mit navn er Thomaas Apath Anglophil, jeg er forfatter, spirituel mentor og siderisk astrolog m.m. Jeg har studeret astrologi og spirituel psykologi i mere end 50 år.


Jeg har arbejdet professionelt med den personlige udvikling i mere end 35 år, herudover har jeg en række alternative uddannelser, hvilket alt sammen har givet afsæt til en dyb spirituel psykologisk indsigt.

Hvis man gerne vil forstå, hvad astrologi er og hvad det bl.a. kan bruges til, så er der flere ting man med fordel kan gøre sig bevidst om. For det første er astrologi et billedsprog, hvor der forekommer mange metaforer. Det er ikke det samme som det lineære logiske sprog, som de fleste af os bruger, når vi kommunikerer med hinanden og når der fremlægges evidens. Der er en stor forskel på, om du taler i billeder eller om du forholder dig til noget fra en lineær logisk synsvinkel. Den lineære logiske vinkel er et sprog der består af fragmenter, hvorimod et billedsprog mere er et udtryk for helhed.


Tager vi igen udgangspunkt i astrologien, så er solen et udtryk for vores bevidsthed, medens månen er et udtryk for vores underbevidsthed. Her kommer tricket: Månens ræsonnement er et resultat af en samlet opfattelse, fordi vore underbevidsthed opfanger tingenes helhed og ikke kun fragmenter af den. Psykologiens astrologi rummer mange flere muligheder, fordi den generelt er skarpere. I psykologisk astrologi (siderisk) kan man med en betydelig større skarphed se, hvor indflydelserne udtrykker sig hhv. hos du’et og jeg’et. En anden ting der bliver skarpere, er når du medtager dekanaterne der her får en ofte afgørende betydning.


Det er to punkter, som begge betyder en betydelig klarere beskrivelse af et menneskes eksistensgrundlag og giver en sandsynlig levnedsbeskrivelse. Den psykologiske astrologi (siderisk) er reelt set en sammensmeltning af den indiske astrologi og vestens måde at håndtere astrologien på – det betyder at den sideriske vinkel tager hensyn til jordens rotation, der skaber en snurretop bevægelse og dermed forskubber stjernetegnene sig, pt. ca. 24 grader = 24 dage.


Det er imidlertid et faktum, at det ændrer astrologiens psykologi væsentlig.

Billedet viser den forskydning, som jordens akse har skabt siden vores tidsregnings begyndelse.

Du kommer på et kursusforløb, der vil udvide din horisont og give dig et bredere perspektiv og en større forståelse af dig selv og dine handlingsmønstre. Hvilket vil medføre en bredere forståelse af dine medmennesker og øge din personlige gennemslagskraft.

På det første hold begynder vi med det, der er fundamentet for den personlighed du er. Herefter bygger vi videre på de muligheder, som det personlige horoskop kan fortælle om i alle de efterfølgende moduler.

Du får en grundlæggende viden om, hvordan man fortolker et personligt horoskop. Senere kan du få indsigt i, hvad projicering er, og hvad det betyder for dig og dem du bevæger dig sammen med.

Du får udleveret materiale efterhånden som vi arbejder os frem gennem astrologiens muligheder. Fortsætter du kurset på de efterfølgende lørdags- og weekendkurser, vil der være mulighed for at uddanne sig til siderisk astrolog.

        På kurset kommer vi igennem følgende områder:

1) din personlighed – hvor og hvordan du primært udtrykker den.

2) dit behov for tryghed, din økonomi, hvordan og hvor du udlever den.

3) din kommunikation, søskende, hvordan og hvor det udtrykker sig.

4) miljøet du befinder sig i, hvordan og hvor det udtrykker sig

5) din kreativitet, børn, hobby, hvordan og hvor den udtrykker sig.

6) dit helbred, dit forhold til det praktiske, hvordan og hvor det udtrykker sig.

7) dit forhold til andre mennesker, partner, hvordan og hvor du finder dem.

8) din skygge, forståelse for psykologi, hvordan og hvor den udtrykker sig.

9) omhandler rejser, filosofi og højere uddannelse, hvordan og hvor den udtrykker sig.

10) din sociale position, forholdet til autoriteter, hvordan og hvor det udtrykker sig.

11) venner, livets forhåbninger, hvordan og hvor det udtrykker sig.

12) din interesse for spiritualitet, livets skjulte sider, hvordan og hvor det udtrykker sig. 

NØDVENDIGE OPLYSNINGER når du deltager i kurset er: fødselsdato, tid og sted.

 

Undervisningen er planlagt til at være et lørdags og/eller søndags kursus. I tidsrummet 09.00 – 16.30 = 7,5 undervisningstimer pr. dag fordelt på moduler af 4 lørdage eller 2 weekender. I alt 30 timer pr. modul.

Kurserne vil efterfølgende kunne udbygges med forløb der klarlægger begrebet psykologiens astrologi.

 

Modul 1: Omhandler de grundlæggende redskaber for tydningen af et personligt horoskop. Efter dette forløb vil du kunne tolke et personligt horoskop.

Modul 2: Astrologiens psykologi. Her arbejder vi med de personlige planeters psykologi.

Modul 3: Astrologisk psykologi. Her fokuserer vi på de ydre planeters psykologi.

Modul 4: Astrologiens psykologi. Her fokuserer vi på husene/felternes herskerskab. Herunder arbejder vi også på begrebet projicering.

Modul 5: Astrologiens psykologi. Her fokuserer vi på det personlige horoskops dynamik, der beskrives af afstanden mellem planeterne (aspekter).

Modul 6: Astrologiens psykologi. Her fokuserer vi på måneknuderne og det tema, de skaber i et menneskes liv.

Modul 7: Astrologiens psykologi. Her fokuserer vi på den indvirkning en retrograd planet har på et menneskes liv.

 


 Følgende datoer er fastlagt:


  Hold 1: Begynder kursus starter den 3. første weekender 15. & 16.  februar 2020 og fortsætter med 2. weekend i efterfølgende måned   Prisen for deltagelse (pr. modul = 2 weekender) er kr. 2000,00 + materialer (pr. modul) kr. 300,00 inkl. Moms.Kurserne afholdes i Kolind - Drasbeksgade 11 3.1 - 150 m fra Letbanens station


Kontakt:

Thomaas Apath Anglophil, Drasbeksgade 11 3.1, 8560 Kolind

TLF 51251084, mail: Thomaas@outlook.dk

 


Personlige konsultationer efter aftale

mail: Thomaas@outlook.dk

TLF 51251084


Thomaas Apath Anglophil forfatter, Siderisk astrolog, spirituel mentor

, Drasbeksgade 11 3.1, 8560 KOLIND


Siderisk astrologi, konsultationer, kurser