Personligt

 

APATH.DK

SPIRITUEL MENTOR & SIDERISK ASTROLOG

Konsultationer: personligt

 GØR DIT LIV LETTERE

- og få øjnene op for dine muligheder

Et personligt horoskop der åbner op for dine muligheder.

Et personligt horoskop fortæller om:


     1) din personlighed – og hvor du primært udtrykker den.


     2) dit behov for tryghed, din økonomi og hvor du finder den.


     3) din kommunikation, søskende og hvordan og hvor det udtrykker sig.


     4) miljøet du befinder sig i og hvor den udtrykker sig


     5) din kreativitet, børn, hobby og hvor den udtrykker sig.


     6) dit helbred, dit forhold til det praktiske og hvor det udtrykker sig.


     7) dit forhold til andre mennesker, partner og hvor du finder dem.


     8) din skygge, forståelse for psykologi og hvor den udtrykker sig.


     9) omhandler rejser, filosofi og højere uddannelse og hvor den udtrykker sig.


     10) din sociale position, forholdet til autoriteter og hvor det udtrykker sig.


     11) Venner, livets forhåbninger, og hvor det udtrykker sig.


     12) din interesse for spiritualitet, livets skjulte sider og hvor det udtrykker sig.


Herudover vidner det personlige horoskop om den dynamik, der finder sted mellem de forskellige punkter/muligheder: dynamikken vil kunne fortælle om de forhold, som du må forvente kræver handling. Det vil også kunne belyse de punkter, hvor du kan forvente at forholdene udvikler sig af sig selv. Begrebet projektion som forklarer et menneskes behov for at tillægge andre en værdi/karaktertræk som man selv har, men som man ikke selv ønsker at forholde sig til, fremgår også af det personlige horoskop.

Fremlægningen af et personligt horoskop kan være både skriftlig og/eller mundtlig:

 

En mundtlig gennemgang af dit personlige horoskop indeholder en beskrivelse som angivet ovenfor. Desuden kigger på de udviklingsmuligheder du står over for de næste få år frem i tiden. Efter den mundtlige gennemgang og samtale kan du få svar på de spørgsmål, som får efter konsultationen, denne konsultation er uden beregning og kan foregå over ”FACETIME”, ”SKYPE” eller ved personligt fremmøde

Ønsker du en skriftlig beskrivelse af dit livshoroskop, anbefaler jeg at du samtidig bestiller tid til en samtale der som regel finder sted en 3 – 4 uger efter at du har læst og ”fordøjet” det udarbejdede horoskop. Der vil altid være spørgsmål, som kan forklares bedre mundtlig og derfor give en bedre forståelse af horoskopet.

Det personlige horoskop er et livshoroskop. Det vil sige at det indeholder en beskrivelse af de livsbetingelser du er født med og den indflydelse du udsættes for. Beskrivelsen er baseret på de forhold dit liv er bygget op omkring og den lærdom du essentielt set opnår gennem dit liv og dermed en beskrivelse af de processer som du støder på i dit liv. Processerne kan også kaldes for dynamik. Beskrivelserne er defineret med hvad du aktivt kan gøre for at gøre dit liv lettere og selvfølgelig også en beskrivelse af, hvad der sker, hvis du er passiv og endelig er der en beskrivelse af hvad der er formålet med det hele.

Årshoroskopet og beskrivelsen af den udvikling du står midt i eller er på vej ind i, er grundlæggende en beskrivelse af de muligheder der er lige her og nu. Selve årshoroskopet går fra fødselsdag til fødselsdag er både mundtlig og skriftlig, medens den resterende beskrivelse er mundtlig. Fremlægningen af det personlige horoskop åbner op for en mere detaljeret beskrivelse af hver måned (baseret på månens cyklus)


   Priser


     Priser kan indhentes ved direkte henvendelse for:

     - Skriftlig livshoroskop

     - Mundtlig livshoroskop

     - Skriftlig årshoroskop

     - Mundtlig fremlægning/samtale

     - Lunarhoroskop*

     - Øvrige konsultationer


      *Lunarhoroskopet er både skriftlig og mundtlig og leveres for 13 mdr. ad gangen.

    

    Der gives rabat til studerende, pensionister og kontanthjælpsmodtagere.


Personlige konsultationer efter aftale

mail: Thomaas@outlook.dk

TLF 51251084


Thomaas Apath Anglophil forfatter, Siderisk astrolog, spirituel mentor

, Drasbeksgade 11 3.1, 8560 KOLIND


Siderisk astrologi, konsultationer, kurser