Personlig coaching

Personlig

spirituel

coaching


Hvad er personlig & spirituel coaching!

Den spirituelle psykologi gør dig bevidst om, hvad der er din inderste essens. Den gør det muligt at få et objektivt forhold til din livshistorie. Når at arbejde med dit forhold til din kerne og den virkelighed, som du befinder dig i, åbner du op for en konstruktiv måde at arbejde med dig selv på.

Spirituel psykologi medvirker til at du lettere vil kunne håndtere stress, traumer og kriser m.m. i dit liv. 

Når du ser dig selv som den du er, sættes der nyt lys på dine muligheder. Dermed øger du dine muligheder for at tilegne dig nye og andre måder at gå til dine opgaver i dit liv.


Hvad er personlig coaching?

Spirituel coaching tilsigter at udvikle dine medfødte og naturlige evner. Det åbner op for at finde frem til din inderste kerne og autenticitet.


kontakten

- med det intuitive sind fremkalder følelsen af at være forbundet med noget større og at der er mere mellem himmel og jord. Din kontakt med din intuition, træner dig i at mærke og føle. Det gør dig levende.


Styrk din gennemslagskraft!

Mit mellem navn Apath, er sammensat af det engelske ord a path, hvilket oversat til dansk betyder en sti, eller en vej.


Valgt af det mellemnavn, er gjort fordi det er et symbol på, at formålet er at oplyse dit livs vej, for derigennem at gøre dit liv lettere, mere overskuelig, fremkalde større glæde og på den måde  bringe de optimale betingelser for et godt liv.


Et større kendskab til dig selv, optimerer dine muligheder for selv at vælge. Optimer mulighederne for at du kan navigere derhen, hvor du ønsker at være i dit liv.

Erfaringen viser at udbyttet ved personlig coaching stiger voldsom, når du øger din rummelighed og dermed din forståelse af det samfund du lever i.