Parfold

 

APATH.DK

SPIRITUEL MENTOR & SIDERISK ASTROLOG

Horoskoper: parforhold

Hjælp til parforhold!

Forståelse er mit mantra


Vores egen identitet forsvinder ofte i samværet med andre mennesker. Det kan der være rigtig mange grunde til. For at optimere det indlysende behov for en klar opfattelse af dig selv, benytter jeg mig af flere forskellige teknikker.

I begyndelsen af et parforhold er berøringen et ”must”. Som tiden går, ændrer det sig til en pligt, uden den følelse der var i begyndelsen. Det er en fællesnævner, ofte gøres berøringen uden bagtanke for et betinget udfald, men ligeså ofte er der misforstået opfattelse af, hvad berøringen insinuerer. Øvelsen ligger i, at vi ”vænner” os til at når vi tidligere blev berørt, så affødte det en betinget reaktion. Modningsprocessen går fra lidenskab til kærlighed, den går fra et ønske om sex, til et ønske om at vise omsorg og kærlighed.


Jeg arbejder med hvorfor forskellighed er vigtig. Her er det af stor betydning, at I begge får indsigt i, hvordan I hver især kommunikerer, tænker og handler.

Forståelse er i denne sammenhæng et nøgleord, - har du først fået en forståelse for din modpart, så er alting lige pludselig lettere. Derfor bliver disse forhold oplyst og diskuteret, vendt og drejet.

Hvad er projicering?


Projektion er, som psykologisk begreb, den mekanisme, hvor man ofte ubevidst tillægger andre nogle af de egenskaber, som man selv har. Ofte er det noget som man søger hos andre, eller ikke har modet til at leve ud. Egenskaberne kan f.eks. være både af positiv og negativ karakter for personen. Man siger ofte at bag en mands succes står der en kvinde og det kunne sagtens være omvendt. Min erfaring er, at det slet ikke er entydigt.


Projektion er noget der ofte sker, i forbindelse med personens skyggesider eller i forbindelse med den maske man har tillagt sig i forhold til omverdenen. Indenfor dybdepsykologien siger man, som en forståelsesmæssig tommelfingerregel, at 90 procent af de egenskaber (positive som negative) man tillægger andre, reelt hører til ens egen ubevidste psyke.


Den nye tids astrologi byder på en meget større indsigt i, hvem du er – og ikke mindst, hvad der er projiceret hhv. over på dig og over på andre. Du lærer at forstå dig selv og dermed at stå ved den du er. De fleste af os er ikke bevidste om, hvem vi er. Vi tror at vi ved det, men mange af mine konsultationer og egne erfaringer har vist at det er vi ikke.


Rolle ombytning i et parforhold er en klassiker, det gælder ikke bare mand – hustru men også hustru - mand. Det gælder ligeledes venner, chefer og andre med daglig kontakt.


I den personlige astrologi er horoskopet delt op i flere forskellige områder. Der er bl.a. en DU side og en JEG side. DU siden kan fortælle om de karaktertræk, som personen søger hos andre for at få en følelse af helhed. Efterhånden som personens evolution skrider frem, vil personens forhold til DU ‘et ændre sig og dermed er der også ændringer i personens omgangskreds og DU relation. JEG siden er som DU siden delt op i 2, en bevidst side og en ubevidst side.

Konsultation efter aftale

────────


Siderisk astrologi, konsultationer, kurser


Personlige konsultationer efter aftale

mail: Thomaas@outlook.dk

TLF 51251084


Thomaas Apath Anglophil forfatter, Astrolog, Mental træner


Konsultationer på:


Drasbeksgade 11 3.1, 8560 KOLIND

og

Valbygårdsvej 64, 2500 Valby