Astrologi

 

APATH.DK

SPIRITUEL MENTOR & SIDERISK ASTROLOG

Siderisk Astrologi


Hvad er den sideriske astrologi? Hvis man gerne vil forstå, hvad astrologi er og hvad det bl.a. kan bruges til, så er der flere ting man skal være bevidst om. For det første så er astrologi et billede sprog, hvor der forekommer mange metaforer. Det er ikke det samme som det lineære logiske sprog, som de fleste af os bruger, når vi kommunikerer med hinanden. Der er en stor forskel på om du taler i billeder eller om du forholder dig til noget fra en lineær logisk synsvinkel. Den lineære logiske vinkel er et sprog der består af fragmenter, hvorimod et billedsprog mere er et udtryk for helhed. Tager vi igen udgangspunkt i astrologien, så er solen et udtryk for vores bevidsthed, medens månen er et udtryk for vores underbevidsthed. Her kommer tricket. Månens ræsonnement er et resultat af en samlet opfattelse, fordi vore underbevidsthed opfanger tingenes helhed og ikke kun fragmenter af den. Den sideriske astrologi rummer mange flere muligheder, fordi den generelt er skarpere. I den sideriske astrologi kan man med en betydelig større skarphed medtage husenes herskere. En anden ting der bliver skarpere, er når du medtager dekanaterne. Det er to punkter, som begge betyder en betydelig skarpere beskrivelse af et menneskes eksistensgrundlag og give en sandsynlig levnedsbeskrivelse. Hvad er forskellen mellem den traditionelle opfattelse af astrologi og den sideriske måde at forstå astrologi på? – det korte svar er: Ascendantens, husenes og planeternes placering i tegn, det er groft sagt den eneste forskel.
Resten er som vi kender det i dag. Der er mange andre grunde til at den sideriske astrologi vil ændre sig i løbet af de næste mange år. Min vej til den sideriske astrologi Måden jeg opdagede den sideriske astrologi, kan du læse om her. I 1989 var jeg hjemkommet fra en længere ophold i Indien, hvor jeg bl.a. opholdt mig i en længere periode på Sai Babas ashram, og også besøgte Swamijis ashram i Maysore og flere andre ting. Mit ophold hos Sai Baba, var medvirkende til at jeg landede på jorden, bl.a. fik jeg et Sai Baba blik, noget der af hans devoties siges at være det højeste et menneske kan nå. Personligt oplevede jeg det som særdeles stærk, specielt de efterfølgende 7 – 8 dage, hvor jeg var sengeliggende efter en nat, hvor omklamringen af en toiletkumme var en nødvendighed, - det var en udrensning som jeg aldrig glemmer. Der blev pillet ved mange fordomme i de efterfølgende dage. Specielt husker jeg Uffe Trygved, der sad ved siden af mig da jeg fik ”blikket”. Hans reaktion var umiskendelig, stærk og ekstrem positiv, uvidende som jeg var, så kom min reaktion først den næstfølgende nat. Da jeg kom hjem fra Indien, bosatte jeg mig i Vejle, sammen med min ældste datter. Der var i sommeren 1989 et interview med mig i samtlige landets aviser, alt sammen sat irgang af Reuters. Efterfølgende blev jeg ringet op af en journalist fra Vejle Amts Folkeblad, som gerne ville lave et interview med mig, og naturligvis med sig selv som offer. Jeg var dengang meget interesseret i at få et positivt feedback i den artikel, som hun skulle skrive, så jeg valgte at tage udgangspunkt i planeternes placering i tegn som det bærende, altså min overbevisning var, at det måtte iflg. den tropiske zodiak, være det sikre valg.
På det tidspunkt var der en del skriveri i landets aviser, hvor emnet var, at astronomerne alle påviste at den zodiak som astrologerne brugte, ikke var den ”sande” zodiak, men at den med stor sandsynlighed blev fastsat ved vor tidsregnings begyndelse. Som de fleste andre astrologer afviste jeg at det var forkert, med den samme begrundelse som min kollegaer, nemlig at det primært var et symbol – system – en filosofi som nogen påstod. Og som de fleste astrologer undlod jeg at undersøge om det var korrekt. Tilbage til det fatale interview med journalisten fra VAF. Jeg fremlagde altså horoskopet med vægt på planeternes placering i tegn. Resultatet af denne artikel var lidet smigrende og det berørte mig dybt, jeg havde ikke fået noget at vide under mit besøg i Indien Hos Sai Baba. Jeg troede derfor at alt, var som altid. Efter interviewet begyndte jeg at undersøge forskellen mellem den sideriske og den tropiske zodiak. Min datter har stærke evner, uden at hun selv er bevidst om det, så jeg lavede et kort skriftligt horoskop på hende, ud fra den sideriske zodiak, - og en dag da hun kom hjem fra Rudolf Steiner skolen i Vejle, gav jeg den til hende, hun var da 16 år gammel. Efter en tid med stor stilhed på hendes værelse, sprang døren op og hun udbrød: far, nu passer den! Efterfølgende kaldte jeg gamle kunder ind til en ekstra samtale, og undlod at præsentere dem for ”at de havde skiftet tegn”, men præsenterede dem i stedet for de tekster der hørte til det ”sideriske” tegn, alle mine gamle kunder sagde enstemmig at det passede bedre end det de havde fået et stykke tid i forvejen.
Herefter bad jeg forskellige venner og bekendte om at finde nogle mennesker der godt ville lægge data til en fremlægning, men som generelt ikke var interesseret i astrologi. Nogle af DISSE MENNESKER FORTALTE JEG AT de havde skiftet tegn, andre undlod jeg at fortælle det, men gav dem blot beskrivelsen af ”det sideriske tegn og det tropiske”, og lod dem vælge hvilken de mente passede bedst på dem. Resultatet var interessant, dem jeg fortalte at de havde skiftet tegn, protesterede vildt og inderligt, det var som at tage en slikkepind fra en lille dreng på 3 år. Dem som fik to beskrivelser at vælge imellem valgte alle den ”sideriske” model. Min undersøgelse omfattede i alt 111 personer. Alt dette skete i 1989. siden har jeg høstet rigtig mange erfaringer. I de efterfølgende 2- 4 år fremlagde jeg horoskoperne med en ben i begge lejre, og har siden arbejdet udelukkende med den sideriske zodiak som udgangspunkt. Det viser efter min mening at de flestes tryghed ligger i at de ”er noget bestemt”, og at hvis du tager det fra dem så gør det ondt. Har du tænkt på hvad det globalt betyder at ca. 33 % af jorden befolkning går rundt og tror at de har et bestemt handlingsmønster, men som ikke er dem selv???? Der er løbet meget vand i havet siden da, men det er mit udgangspunkt, senere kom så Alice Bailey, den indiske astrologi og det overordnede i at en sammensmeltning af de forskellige retninger er en nødvendighed.
I al sin enkelthed så åbner astrologien op for at vi kommer meget tættere på den kerne vi alle har en oprindelse i. Vestens ASTROLOGER? Vestens astrologer udmærker sig ved at de i deres mangel af ”det reelle fundament” har været nødsaget til at udvikle den dynamik der er i et horoskop. Vestens astrologi er suveræn på området for aspekter. Hvor den Indiske astrologi er suveræn på det område der hedder tegn og hus herskere. Uden den astrologi der er udviklet i vesten, ville vi stadig have været i en forgangen tidsalder, hvad angår udviklingen af astrologi. Nu befinder vi os på trappen til at kunne gøre brug af astrologien til noget der virkelig gør en forskel. Vi opnår nemlig en større forståelse af hvad det er der sker omkring og i os. Vi får forklaringen på, hvad der dybest set er årsagen til at vi oplever de ting vi gør. Det betyder at det bliver meget meget lettere at forstå hvorfor vi som menneske skal gennemgå det vi gør. Dermed opnår vi en oplevelse af mening, altså personlig mening, blandet sammen med det univers, som vi befinder os i lige nu. Der ligger som du sikkert er bekendt med, videnskabelige undersøgelser, der klart viser at hvis skiller noget af, som hører sammen. Så vil reaktionen være den samme, uanset om der er 10000 km mellem dem (læs Bruce Lipton og Gregg Braden)
Her har du en illustration af polernes betydning for udviklingen af den sideriske astrologi.


Siderisk astrologi, konsultationer, kurser


Personlige konsultationer efter aftale

mail: Thomaas@outlook.dk

TLF 51251084


Thomaas Apath Anglophil forfatter, Astrolog, Mental træner


Konsultationer på:


Drasbeksgade 11 3.1, 8560 KOLIND

og

Valbygårdsvej 64, 2500 Valby